MÁY BƠM PENTAX MODEL : CMNORM

Liên hệ

Máy bơm pentax model : CMNORM

 

CATALOGUE 50Hz

Download 50Hz catalog

Model Q max (m3/h) Hmax (m) Power P2 (HP) Download the PDF
CM32-160C 21 24 2,00 Download
CM32-160B 24 28 3,00 Download
CM32-160A 27 36 4,00 Download
CM32-200Cm 27 40 5,50 Download
CM32-200C 27 40 5,50 Download
CM32-200B1 30 46 7,50 Download
CM32-200B 30 50 7,50 Download
CM32-200A1 30 55 10,00 Download
CM32-200A 33 59 10,00 Download
CM32-250C 30 69 12,50 Download
CM32-250B 30 81 15,00 Download
CM32-250A1 30 90 20,00 Download
CM32-250A 30 92 20,00 Download
CM40-125C 36 19 2,00 Download
CM40-125B 39 23 3,00 Download
CM40-125Bm 39 22 3,00 Download
CM40-125A 42 27 4,00 Download
CM40-160B 39 30 4,00 Download
CM40-160A 42 36 5,50 Download
CM40-200B1 39 42 7,50 Download
CM40-200B 42 45 7,50 Download
CM40-200A1 39 50 10,00 Download
CM40-200A 42 58 10,00 Download
CM40-250C 39 63 12,50 Download
CM40-250B 42 71 15,00 Download
CM40-250A1 42 79 20,00 Download
CM40-250A 48 86 20,00 Download
CM40-250BM 54 93 25,00 Download
CM40-250AM 60 102 30,00 Download
CM50-125B 72 20 4,00 Download
CM50-125Bm 60 20 4,00 Download
CM50-125A 72 25 5,50 Download
CM50-125Am 66 25 5,50 Download
CM50-160B1 78 30 7,50 Download
CM50-160B 78 32 7,50 Download
CM50-160A1 78 35 10,00 Download
CM50-160A 78 38 10,00 Download
CM50-200C 72 46 12,50 Download
CM50-200B 72 51 15,00 Download
CM50-200A1 72 57 20,00 Download
CM50-200A 78 58 20,00 Download
CM50-250C 78 71 20,00 Download
CM50-250B 78 78 25,00 Download
CM50-250A 78 90 30,00 Download
CM65-125B1 120 20 7,50 Download
CM65-125B 120 22 7,50 Download
CM65-125A1 120 24 10,00 Download
CM65-125A 132 26 10,00 Download
CM65-160C 144 31 12,50 Download
CM65-160B 144 35 15,00 Download
CM65-160A1 144 40 20,00 Download
CM65-160A 144 41 20,00 Download
CM65-200C1 132 44 20,00 Download
CM65-200C 132 46 20,00 Download
CM65-200B 144 53 25,00 Download
CM65-200A 144 61 30,00 Download
CM65-250B 144 80 40,00 Download
CM65-250A 156 90 50,00 Download
CM80-160E 168 22 12,50 Download
CM80-160D 180 26 15,00 Download
CM80-160C1 195 30 20,00 Download
CM80-160C 195 31 20,00 Download
CM80-160B 195 35 25,00 Download
CM80-160A 225 40 30,00 Download
CM80-200B 225 54 40,00 Download
CM80-200A 240 61 50,00 Download
CM100-160B 330 41 40,00 Download
CM100-160A 330 45 50,00 Download

Chuyên nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .

Mr.Tín ( 0936.114 114 - 0386.114 114 - 028.66 542 542 - 028.6654 4567 - 028.6270 1111 )

Nhận xét